โทรศัพท์ 045-243603 โทรสาร 045-245494 E-Mail : ubonchamber@yahoo.com
หอกระจายข่าว»

 

  ศูนย์บริการสหการแท็กซี่มิเตอร์อุบล»

หอการค้าสนับสนุนศูนย์บริการแท็กซี่มิเตอร์ออุบล.

ศูนย์บริการรถแท็กซี่สหการแท็กซี่มิเตอร์อุบล ขณะนี้ ติดการบริการ
คอยให้บริการนักท่องเที่ยว, และผู้เดินทาง ประจำที่ขนส่งอุบล ฯ
หรือส่งสัยเส้นทางท่านสามารถสอบถามได้ ทุกเส้นทาง
โทร 045280888

แนะนำที่พักโรงแรม,รีสอร์ท»

แนะนำที่พักโรงแรม,รีสอร์ท.

ท่านที่กำลังมองหาที่พักโรงแรม,รีสอร์ทอยู่ในขณะนี้ท่านสามารถ
หาสถานที่ได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา เหมาะสำหรับผู้เดินทางและนัก
ท่องเที่ยว .


แห่เทียนอุบล»

แห่เทียนพรรษาอุบลกระหึ่ม............
ทุกภาคส่วนรวมใจ เน้นมีส่วนร่วมใจ ประชุมหารือกันมาหลายรอบ
ในฝ่ายต่างๆ ผู้ว่านั่งหัวโต๊ะเบื้องลงตัวเพิ่มระยะทางขบวนแห่ให้ยาว
ขึ้น....

 

ประวัติเมืองอุบลราชธานี»

ประวัติเมืองอุบลราชธานี.

เรียบเรียงโดย ครูวัฒน ศรีสว่าง โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อตกลงเบื้องต้น ประวัติเมืองอุบลนี้เป็นตำนานที่ได้ข้อมูลจากหลายแหล่ง


หออุบลร่วมเปิดเวทีเสวนาครั้งสำคัญ»

หออุบลร่วมเปิดเวทีเสวนาครั้งสำคัญ.

อีกครั้งที่สสส. อุบลราชธานีนั่งโต๊ะ จับเข่าคุยแนวโน้มทิศทางพัฒนา
เมืองอุบล การคมนาคมสัญจรไปมาหัวข้อใหญ่หารือ หวังได้รับการ
ตอบรับดำเนินการสานต่อเนื่อง

ห้องรับแขก หอการค้า »

ห้องรับแขกหอการค้า

ย้อนกลับมาฟังบทวิทยานิพนธ์ นศ.ป.โท วิจัยเรื่องเครื่องสำอางค์
เมืองอุบล ฯ จากห้างร้านค้าใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม ได้เห็น
พฤติกรรมการใช้ในกลุ่มแต่ละวัย.............


   
 
   เกาะติดข่าวเมืองอุบล  
4 เรื่องเด่นล่าสุด